Tilitsvalgte

Informasjon om NBCC avd Andøy


Tillitsvalgte 2016


Styret NBCC avd. Andøy

Mail til styret kan sendes til: styret@nccandoy.no


Leder

Halvard Rønneberg

leder@nccandoy.no

992 08 640

 


Nestleder

Ingvill Nilsen

ingvilljnilsen@gmail.com

916 15 281


 

Sekretær

Monica Edvardsen

sekreter@nccandoy.no

953 33 098

 

 

Kasserer

Kine E. J. Westjord

kasserer@nccandoy.no

909 93 379

 


Styremedlem
Line Wangen
linewangen@hotmail.com

467 61 757


 

Styremedlem

Torgeir Schaug

torgeir1955@gmail.com

911 66 788

 

 

 

Komiteer i NBCC avd. Andøy

 

Plasskomite

Torgeir Schaug            911 66 788

Ingar K Westjord          906 99 233

Raymond Strøm          950 67 004
Mail: plassansvarlig@nccandoy.no

   

Arrangementkomite

Det er pt ingen som bekler denne komiteen pga mangel på frivillige. 


Byggnigskomite

Det er pt ingen som bekler denne komiteen pga mangel på frivillige. 


Strømkomite

Stian Wangen               908 57 821

Alexander Schaug        402 32 719


Aktivitet

Merete Rishaug            943 72 308

Ingar K Westjord           906 99 233


Vei & vann komite

Bjørn Osenbrock            991 17 285


Drift

Inger Osenbrock            918 37124


Ny tomt
Oddvar Sivertsen          941 69 046
Trond Ingar Otterholm   474 88 545Oppdages det feil/mangler etc eller spørsmål  kontaktes den komite dette gjelder. Komiteene henvender seg til styret v/ leder ved behov.

Mvh  Styret NBCC  Avd Andøy

 

Valgkomite

Ole Jensen (leder)               907 75 823

Ola Refsnes                         917 45 774

Bente Jensen                       995 89 342

Anne Randi Schaug (vara)   411 64 718 


Ridderkollegium

Eirik Jakobsen, Toril Jensen og Kjell Einar Bergersen


Revisorer

Svein Inge Sivertsen og Kjell Einar Bergersen

   

Webmaster

Trond-Ingar Otterholm

www.nccandoy.no