Reglement for faste plasser på Sandnes

Informasjon om NBCC avd Andøy


Reglement for faste plasser på Sandnes

Nr. 1

Etableringsgebyr for fast plass på Sandnes er pt kr 1 000, - .


Nr. 2

Etter å ha fått tildelt fast plass på Sandnes camping disponeres plassen så lenge årsleien ( 2 500, - kr ) blir betalt innen 1.juni hvert år. De som får plass etter 1. januar betaler halv leie fram til forfall 1.juni. Strømmen har forfall 1 mars og 1 oktober.


Nr. 3

Det kan innvilges, etter skriftlig søknad, ett – 1 – års permisjon fra Sandnes camping. Da må styret, v/ plassansvarlig, ha beskjed om dette fire – 4 – uker i forveien. Plassen vil da bli disponert av klubben det året. Den evt. Nye leietaker betaler årsleie til klubben. For enkelthets skyld opparbeides ansinitet på Sandnes i permisjonstiden.


Nr. 4

Dersom den årlige leien ikke blir betalt innen fristen, tilfaller plassen klubben, som disponerer denne for evt. utleie til andre interesserte klubbmedlemmer. Det kan etter søknad til styret gis unntak ved sykdom, skolegang osv.


Nr. 5

Medlemmer som ønsker å komme tilbake til Sandnes etter 3 års fravær, betaler vanlig årsleie, men ikke ny tilknytningsavgift ( utover 3 års fravær fra plassen betales tilknytningsavgift ). Betalt tilknytningsavgift dekker en vognplass. Medlemmer som kommer tilbake starter opparbeidelse av ansiennitet på nytt.


Nr. 6

Innbyrdes bytte av vognplasser skal ikke forekomme. Plassen kan arves av barn til plassleier ved minimum 5 års sammenhengende leie på Sandnes camping.


Nr. 7

Alle medlemmer i NBCC avd Andøy som ønsker å søke plass på Sandnes må skriftlig søke styret / plassansvarlig på eget skjema, og tildeles av styret. Ledige plasser annonseres på avdelingens hjemmeside i minimum tre – 3 – uker. Det skal sendes mail v/utlysning av ledige plasser til mailgruppe for leietakere på Sandnes. 

Alle som står på Sandnes kan skiftlig søke på disse plasser og tildeles etter ansiennitetsprinsippet på Sandnes. Hvis ingen som er etablert på Sandnes søker på disse plassene kan styret tilby plass til de som står på venteliste for plass på Sandnes. Det tildeles ikke plasser mellom St. Hans og 20. august.


Nr. 8

Venteliste for plass på Sandnes rangerer søkere etter hvert som skjemaer for søknad om plass på Sandnes mottas. Ansiennitet starter ved etablering på Sandnes. Ved flytting / bytting starter opparbeidelse av ansiennitet på nytt. Plassansvarlig fører ansiennitetslister. Når flere søkere har samme ansiennitet avgjøres tildeling ved loddtrekning.


Nr. 9

Etter tildelt plass på skal det være etablert en vogn/bobil på plassen mellom 1 oktober og 15 april, hvis ikke annet er avtalt med styret.


Nr. 10

Oppsigelsestiden for å forlate fast plass på Sandnes camping er fire – 4 – uker. Dersom dette følges påløper nytt betalingsår. Ved oppsigelse av plass skal, hvis ikke annet er klart med ”ny” leier, alt byggverk, platter og lignende fjernes, grus fjernes eller tildekkes. I tillegg skal nøkler leveres plassansvarlig.


Nr. 11

Vognen anbefales festes med kuttbare stropper, ikke kjetting. Platt/telt monteres og festes forsvarlig, slik at den ikke løsner ved evt. sterk vind. Løse deler som blir satt på platten skal sikres.


Nr. 12

Søknad om plass, bytte av plass, permisjon fra Sandnes og dispensasjon fra reglement sendes på epost til leder med kopi til plassansvarlig og sekretær. Sendes det i vanlig post adresseres det til NBCC avd. Andøy, postboks 128, 8483 ANDENES.


Nr 13

Alle som ikke er medlem av NBCC skal betale 50% høyere pris på alle arrangementer i regi av NBCC. For eksempel dans på Huset, Påskepyntlaging, og lignende.


Nr. 14

Styre kan utvise skjønnEndret Årsmøtet 2019.


www.nccandoy.no