Reglement for platt og spikertelt

Informasjon om NBCC avd Andøy


Reglement for platt og spikertelt på Sandnes


Nr 1

Det kan gis tillatelse for bygging av platt og/eller thermotelt (spikertelt) som en permanent montasje etter godkjent søknad til styret, som skal inneholde mål på telt og platt, og gjerne uttalelse fra naboplassene. Teltet skal ikke overstige 15m2, målt utvendig, eksklusive eventuell uisolert bod eller vindfang, og holde minimum brannavstand. Telt og platt skal ikke bygges eller monteres slik at dette er til hinder for at plassleiere skal komme til/fra sine plasser.

 

 

Nr. 2

Søknad om bygging av termotelt/platt eller endring av termotelt/platt sendes på epost til plassansvarlig med kopi til leder og sekretær. Sendes dette i vanlig post, sendes det til:

NBCC avd. Andøy

Postboks 128,

8483 ANDENES.

 

 

 

Endret Årsmøtet 2019


www.nccandoy.no