Info arrangement

Informasjon om NBCC avd Andøy


Info ulike arrangementer


Informasjon ulike arrangementene


Her er litt informasjon vedr de ulike arrangementene


Campingen har 4 arrangementer i løpet av året. Disse arrangementene er drevet på dugnad med ulikt antall medlemmer i komiteen.

Disse arrangementskomiteene blir satt opp med en blanding av nye og gamle medlemmer. Dette er en god mulighet for nye medlemmer å bli fort kjent med rutiner og folk på plassen.


Arrangementene er fordelt som følger:

Årsfest – i forbindelse med årsmøtet

Påske

Høsttreff – september

Julebord - november


Det er styret som setter opp arrangementslisten for hvert år. Styret skal sende inn bestilling for lån av bankterminal fra DNB, slik at den er ledig til arrangementene. Avtal med leder for henting av terminalen.


Listen for neste år skal være ferdigstilt og offentliggjort før årets siste arrangement; julebordet.

Det føres en egen liste over personer som har gjennomført arrangement slik at det skal bli  jevnere fordelt på alle på plassen.


De som har fått ansvar for et arrangement er selv ansvarlig å bytte dersom det ikke passer. Styret må få beskjed så snart som mulig om endringer i arrangementslisten.


Innholdet ved de ulike arrangementene er beskrevet ut i fra hva som tidligere er blitt gjort samt nye ideer. Her er det fritt opp til komiteen til å gjøre spreke og morsomme endringer slik at man får tilbake den gode gamle bygdefestfølelsen  Husk at man må ikke overgå tidligere arrangement slik at listen ikke blir lagt altfor høyt.-Årsfest                     Info om Årsfest arrangementet. Trykk på linken.


-Påske                        Info om Påsket arrangementet. Trykk på linken.


-Høsttreff                   Info om Høsttreff arrangementet. Trykk på linken.


-Familiejulebord        Info om Famliejulebord arrangementet. Trykk på linken.
Tanken bør være at man skal ha det morsom på arrangementene og ha noe å prate om i ettertid 


Håper informasjonen er til nytte. Er det noe du/dere lurer på, er det bare å ta kontakt.


Hilsen

Arrangementskommiteen

Line Otterholm, 991 66 704

Elisabeth Johansen 481 55 040.
www.nccandoy.no