Forslagskasse

Informasjon om NBCC avd Andøy


Forslagskasse

Har du ris eller ros, forslag til endringer og forbedringer på Sandnes. Sett ord på det og send det til styret i NBCC avd Andøy. Husk å skriv navn, annonyme henvendelser blir ikke behandlet.

 
 
 
 
 
 

www.nccandoy.no