Styremøter

Informasjon om NBCC avd Andøy


Referater fra styremøtene

NBCC avdeling Andøy legger ut referat fra styremøter fortløpende på denne siden.


Innspill

Saker som ønskes behandlet på møtet sendes på epost til leder@nccandoy.no minimum 10 dager før oppsatt møte.


www.nccandoy.no