Styremøter

NBCC avdeling Andøy legger ut referat fra styremøter fortløpende på denne siden.


Innspill

Saker som ønskes behandlet på møtet sendes på epost til leder@nccandoy.no minimum 10 dager før oppsatt møte.