Krav om samsvarserklæring for spikertelt på Sandnes