Tilitsvalgte

Informasjon om NBCC avd Andøy


Tillitsvalgte 2016


Styret NBCC avd. Andøy

Mail til styret kan sendes til: styret@nccandoy.no


Leder

Oddvar T. Sivertsen     

oddvar.tutanrud@gmail.com

941 69 046

 


Nestleder

Ingvill Nilsen

ingvilljnilsen@gmail.com

916 15 281


 

Sekretær

Trond Ingar Otterholm

trond@otterholm.com

474 88 545

 

 

Kasserer

Kolbjørn Blix 

kolbjorn@blix-dahle.no

971 51 864

 

 

 

Styremedlem

Torgeir Schaug

torgeir1955@gmail.com

911 66 788

 

 

 

Komiteer i NBCC avd. Andøy

 

Plasskomite

Torgeir Schaug            911 66 788

Ingar K Westjord          906 99 233

Jan A. Hansen             900 23 966

   

Arrangementkomite

Line Otterholm              991 66 704

Elisabeth Johansen      481 55 040

 

Byggnigskomite

Tommy Andreassen     913 17 199

Ørjan Kristiansen         480 17 340

Roy Barosen                992 73 590


Strømkomite

Stian Wangen               908 57 821

Alexander Schaug        402 32 719


Aktivitet

Merete Rishaug            943 72 308

Ingar K Westjord           906 99 233


Vei & vann komite

Bjørn Osenbrock            991 17 285

Tommy Berg                   918 10 614

Bjørn Steffensen            971 90 260


Drift

Inger Osenbrock            918 37124

Silje R. Johannessen     938 87 483Oppdages det feil/mangler etc eller spørsmål  kontaktes den komite dette gjelder. Komiteene henvender seg til styret v/ leder ved behov.

Mvh  Styret NBCC  Avd Andøy

 

Valgkomite

Tore Johannessen (leder)    486 88 699

Ola Refsnes                         917 45 774

Bente Jensen                       995 89 342

Anne Randi Schaug (vara)   411 64 718 


Ridderkollegium

Eirik Jakobsen, Toril Jensen og Kjell Einar Bergersen


Revisorer

Svein Inge Sivertsen og Kjell Einar Bergersen

   

Webmaster

Trond-Ingar Otterholm

www.nccandoy.no