Årsmøtevarsel

Informasjon om NBCC avd Andøy


63.426368,10.381007

Varsel om årsmøte 2021

Varsel om årsmøte i NBCC avd Andøy 2021


Det varles med dette om årsmøte i NBCC avd. Andøy. Årsmøte avholdes på Sandnes lørdag 27. februar, 2021, kl. 1200. Varsel sendes her ut i henhold til § 9.2.3 i vedtektene til NBCC


NBCC avdeling Andøy ber medlemmer som ønsker å fremme saker til behandling på Årsmøtet om å fremme disse til styret senest den 27. januar 2021. Saker som kommer etter denne datoen vil bli oversendt til årsmøtet i 2022. Vi ber om at forslag som fremmes begrunnes skriftlig, slik at dette kan tas med i saksbehandlingen frem mot årsmøtet.


Saker sendes pr epost til styret@nccandoy.no

 

For Styret.

Halvar Rønneberg

Telefon 99208640www.nccandoy.no