Leders betrakninger

Informasjon om NBCC avd Andøy


63.426368,10.381007

Leders betrakninger

Året 2020 har hvert et helt spesielt år for NBCC. avd. ANDØY, og veldig krevende å være leder i.

I forbindelse med budsjettet for 2020 var det flere som ikke ønsket fortsettelse i komité verv. Jeg håper alle medlemmer tar dette inn over seg og gjør de grep som er nødvendig for å gjøre styre og komiteer bemannet. På årsmøtet 2020 ble det innført vaskelister på Sandnes camping, noe som har vært en suksess historie.  :-) Kanskje samme rotasjonsordning vi har på vaskelistene kunne vært innført på styre og komitèverv.


Årsmøte i februar resulterte i vedtak om overforbruk av kapital, samt at valgkomiteen ikke klarte å skaffe kandidater til styre verv. Etter dette stoppet Coronaviruset all driftsaktivitet og arrangementer. Vi har ikke fått gjennomført planlagt ekstra ordinært årsmøte i påsken.  Dette har resultert i at vi har stått løpet med å drifte Sandnes alene med et styre som er uerfarent og en del som er avgående. Etter dette har vi hvert heldig å knytte til oss hjelp på kasserer delen, da Kine tilbyde seg å hjelpe.  Dette er vi takknemlig for. Dessverre har ingen meldt seg for ledige styre verv eller komité verv. Dette har ødelagt styrets mulighet til å jobbe med styresaker og resultert i at vi har brukt vår tid på drifts relaterte oppgaver.


Etter en tung start har det bare blitt verre, regnskapskontoret som vi har avtale med har mistet alle sine ansatte.  Vi er kommet i en veldig uoversiktlig økonomisk situasjon. Kassererskifte, og total mangel på rapporter fra regnskaps kontoret. Jeg har også iverksatt skifte av regnskapskontor, noe som kan skape økte kostnader i 2021. Andøy energi presser på med krav om kontroll av de elektriske installasjonene, samt at de krever innsyn i vårt internkontrollsystem, noe vi ikke har. Usikkerhet knyttet til mulige utgifter til strøm utbedring, har resultert i at jeg som leder har stoppet mange fornuftig forslag fra medlemmene. Æ skjemmes over at det blant annet ikke har hvert forsvarlig å investere i nye gressklippere. Grunnet forventede høye kostnader til strøm har jeg også utsatt budsjettert grusing av veier. Dette for å ha økonomi til å betjene løpende utgifter, hvis ekstra ordinært årsmøte ikke bidrar med kapital økning.

Styret har inngått en avtale med Andøy Installasjon om utbedring av strøm installasjoner i avdelingenes bygninger på Sandnes i inneværende år. Dette for å imøtekomme kravet om samsvarserklæring. I avtalen skal samsvarserklæring for strømstolper være gjennomført i løpet av 2021. Dette er ikke prisfastsatt. Denne avtalen er heller ikke bindende, så det er viktig at vi utviser respekt for den slik at vi ikke mister muligheten den gir oss på å fordele utgifter over flere år. Innen 2022 skal alle leietakerne med spikertelt ha levert samsvarserklæring. Styret må også dokumentere avdelingens internkontrollsystem.


Som leder sitter jeg igjen med et budsjett som i utgangspunktet går med kr 20 000,- i minus, minimum med oversikt pga manglende rapporter, større utgifter til sanitæranlegg i forbindelse med Coronavirus.  Vi mister også budsjettert overskudd fra arrangementene. Dette, i tillegg til påbegynte utgifter i fm el-anlegget, utgjør ca kr 117 000,- i underdekning. Noe som utgjør kr 1800,- pr. leietaker.

Som leder vil jeg henstille at medlemmene gir styret mulighet til en videre forsvarlig drift, med å øke årsleien til det dobbelt for 2020 og 2021. Mine tanker er at dette kan reduseres til 2×2000 kr etter dette. Dette vi skape ro rundt økonomien. Vi kan gjennomføre de budsjetterte investeringene og ha trygghet om at vi har økonomi til å betjene utgiftene de neste årene.


Valgkomiteen med, Ole Jensen, som leder trenger kandidater, konsekvenser kan bli fatale for oss som avdeling.


Håper dette kan være litt oppklarende i forhold til ekstraordinært årsmøte.


Vennlig hilsen en fortvilet leder

Oddvar T Sivertsen

www.nccandoy.no