Aluminium gass flasker

Informasjon om NBCC avd Andøy


63.426368,10.381007

Aluminium Gassflasker

Aluminium gassflasker går ut av sortimentet til Linde Gas AS (tidligere AGA gass).


Teksten på bildet forteller hva du må/bør gjøre hvis du har aluminium gassflasker. Hilsen

Shelldama

www.nccandoy.no