Ledige plasser

Informasjon om NBCC avd Andøy


Ledige plasser på Sandnes

Ledig plass nr 24.  Trykk her for info


Ledig plass nr 36.  Trykk her for infoSøk her: Søknad om plass


Ledige plass på Sandnes lyses ledig her etter avdelingens reglement:

Utdrag av de mest relevante reglene angående det å søke plass på Sandenes.


Nr. 1

Godkjent medlemsskap i NBCC avd. Andøy kreves for at campingvogneiere skal kunne etablere seg på Sandnes camping.Nr. 7

Alle medlemmer i NBCC avd Andøy som ønsker å søke plass på Sandnes må skriftlig søke styret / plassansvarlig på eget skjema, og tildeles av styret.

Ledige plasser annonseres v / oppslag på oppslagstavla på ”Huset” og på avdelingens hjemmeside i minimum tre – 3 – uker. Oppslag og hjemmeside skal dateres når annonsert.

Alle som står på Sandnes kan skiftlig søke på disse plasser og tildeles etter ansiennitetsprinsippet på Sandnes. Hvis ingen som er etablert på Sandnes søker på disse plassene kan styret tilby plass til de som står på venteliste for plass på Sandnes.

Det tildeles ikke plasser mellom St. Hans og 20. august.


 

Nr 19

Søknad på plass, bygging av platt og spikertelt, endringer av platt og spikertelt. Søknad om dispensasjon fra reglement og lignende sendes på epost til leder med kopi til sekretær og plassansvarlig. Sendes dette på vanlig post adresseres dette til NBCC avd. Andøy, postboiks 128, 8483 Andenes.www.nccandoy.no