EL Ettersyn

Informasjon om NBCC avd Andøy


EL Ettersyn på SandnesAndøy Energi har vært på uanmeldt ettersyn vedrørende strømmen på Sandnes. Siden vi kun har 1 felles abonnement på Sandnes så regnes hele anlegget med bygningene, gatelys, spikertelt osv juridiskt som ett anlegg. Dvs at det er avdelingen som vil få et pålegg fra Andøy Energi (AE) om å utbedre eventuelle feil som er i f.eks. et spikertelt. Andøy Energi vil komme på en ny inspeksjon til høsten hvor vi som avdeling stiller opp med leder Oddvar Sivertsen og leder strømkomite Stian Wangen, som sammen med AE går inspeksjonsrunde.

  

Hvisdet viser seg at det er telt som ikke er i henhold til regelverket vil disse få et pålegg som må utbedres innen en tidsfrist, som AE gir, ellers vil disse teltene bli frakoblet. De vil da ikke kunne koble seg til igjen før en samsvarserklæring fra godkjent elektriker foreligger.

Vil også opplyse om at telteier må også selv koste denne erklæringen og tilkobling. 

 

Et par eksempler på ting som AE reagerte på under tilsynet var:

- Mange "svidde" kontakter i de brune stolpene. (De fleste av disse er utkoblet og utgjør ingen fare)

- Flere spikertelt med gummikabel mellom målerskap og vegg. (Gummikabel som går gjennom vegg er ikke tillatt).

 

Styret vil også oppfordre de som har samsvarserklæring om å sende en kopi av denne til strømkomiteen på Sandnes. 

Samtlige telt som ikke har sendt samsvarserklæring innen tidsfristen må være åpen og tilgjengelig for inspeksjon på inspeksjonsdagen, i verste fall kan teltet bli koblet bort.

 

 

NB: En samsvarserklæring er et dokument som viser at et elektrisk anlegg er utført i samsvar med forskriftens krav. Samsvarserklæringen utstedes av installasjonsvirksomheten som har utført arbeidet og overleveres til eier av det elektriske anlegget. Samsvarserklæringen skal være tilstede i installasjonens nærhet. Dvs i teltet.

 


www.nccandoy.no